Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

 

Treści naszych stron zostały przygotowane z najwyższą starannością. Nie gwarantujemy jednak poprawności, kompletności i aktualności treści.

Jako dostawca usług, jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust.1 TMG (niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych) za własne treści na tych stronach, według zasad ogólnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako dostawca usług, nie mamy jednak obowiązku nadzoru nad przekazywanymi lub zapisanymi obcymi informacjami, lub badania okoliczności, które wskazywałyby na działania sprzeczne z prawem. Nie dotyczy to zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji według zasad ogólnych. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu stwierdzenia konkretnego naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za linki

 

Nasza oferta zawiera linki do serwisów osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego też nie odpowiadamy za takie obce treści. Za treści stron, do których odnoszą się linki, odpowiada zawsze dany usługodawca lub administrator stron. Połączone linkami strony zostały sprawdzone w momencie linkowania pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Treści sprzecznych z prawem w momencie linkowania nie sprawdzono. Stała kontrola treści połączonych linkami stron nie jest jednak rozsądna bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy takie linki.
Prawo autorskie

Treści przygotowane przez administratorów stron oraz dzieła znajdujące się na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i dowolne inne wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopie tej strony są dozwolone tylko do prywatnego, nie komercyjnego użytku. Jeżeli treści na tej stronie nie zostały utworzone przez administratora, prawa autorskie osób trzecich zostały uwzględnione. W szczególności treści osób trzecich zostały oznaczone jako takie. W przypadku spostrzeżenia naruszenia prawa autorskiego, prosimy poinformować nas o tym fakcie. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.
Ochrona danych

Korzystanie z naszego serwisu jest zwykle możliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku pobierania na naszych stronach danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub email), odbywa się to, w miarę możliwości, w sposób dobrowolny. Bez wyraźnej zgody użytkownika dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Prosimy pamiętać, że w trakcie przesyłu danych w internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) mogą występować luki w zabezpieczeniach. Nie można w pełni zabezpieczyć danych przed dostępem osób trzecich.

Zabrania się wykorzystywania przez osoby trzecie podanych tutaj danych kontaktowych w celu przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Administratorzy strony zastrzegają użycie środków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, m.in. spamu.
„Spory między konsumentami i sprzedawcami w ramach zawieranych w internecie umów kupna-sprzedaży lub o świadczenie usług mogą być rozwiązywane poprzez platformę online. Poniżej znajduje się odpowiedni link do platformy Komisji Europejskiej odnoszący się do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących transakcji internetowych, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do wzięcia udziału w takim postępowaniu ugodowym.”