Ochrona danych

Zapewniamy, że Państwa dane będą przez nas przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień. Dane te nie bedą w żadnych wypadku przekazywane i udostępnione osobom trzecim, w celach innych, niż dotyczące zakupów. Wszystkie dane osobowe będą przez nas traktowane oczywiście poufnie.

Dane osobowe będą przez nas używane jedynie  do  zgodnego z celem przeprowadzenia procesu zamówienia. Dalej idące wykorzystanie np. do celów reklamowych bez Pańtwa wyraźnej zgody jest tu wykluczone.

Proszę uwzględnić fakt, że zawsze zbieramy informacje i dane osobowe jako informacje obowiązkowe, które są dla nas niezbędne w celu przeprowadzenia danego procesu, jak np.  kompletny adres do procesu zamówienia w sklepie internetowym. Inne informacje są dobrowolne i pomagają nam w stworzeniu naszej oferty w sposób bardziej przyjazny użytkownikowi i dopasowaniu do jego życzeń.  Dzięki takim danym jest na przykład możliwe otrzymanie ofert specjalnie dobranych do podanych informacji i zainteresowań.

Mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych , jak również ich spostowania, usunięcia i zablokowania. Proszę się z nami skontaktować w razie potrzeby. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w stopce.