Odstąpienie od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w fizyczne posiadanie pierwszego z towarów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BEPA-Torfabrik, skrytka pocztowa 1113, D-31186 Holle, Fax: 05121-921 9221, e-mail: info@bepa-torfabrik.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich wysłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę przekazać lub odesłać ten towar niezwłocznie, a każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o decyzji odstąpienia.
Termin jest zachowany, jeżeli towar został odesłany przed upływem terminu do odstąpienia umowy, czyli czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Odpowiadają Państwo za ewentualne zmniejszenie wartości towarów tylko wtedy, kiedy zmniejszenie wartości towaru wynika z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym, niż konieczny do oceny charakteru i sposobu działania towarów. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umów dostawy towaru zawieranych na odległość, kiedy to towar jest nieprefabrykowany i wykonany na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania.

 

Odstąpienie od umowy należy kierować do:
BEPA-Torfabrik
Skrytka pocztowa 1113
D-31186 Holle
Fax: 05121-921 9221
Email: info@bepa-torfabrik.com

 

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, usługi obopólnie otrzymanej, względnie wydawane pożytki (np. odsetki) należy zwrócić. W przypadku, kiedy otrzymana usługa nie może zostać całkowicie lub częściowo zwrócona lub w pogorszonym stanie, musi zostać zrekompensowane pogorszenie jakości. W przypadku oddania do dyspozycji rzeczy to nie obowiązuje, kiedy pogorszenie się rzeczy odnosi się wyłącznie do ich sprawdzenia – jak to byłoby możliwe w sklepie. Poprzez powstałe poprzez zgodne z przeznaczeniem użycie rzeczy pogorszenie się rzeczy, nie musi ona zostać zrekompensowana.

Rzeczy, które nadają się do odesłania w paczce, należy odesłać na nasze ryzyko. Ponoszą Państwo koszty przesyłki zwrotnej, jeżeli dostarczony towar odpowiada zamówionemu i kiedy cena odesłanego towaru nie przekracza 40 euro lub kiedy w przypadku wyższej ceny rzeczy w momencie odstąpienia od umowy, wzajemne świadczenia albo ustalona częściowa płatność została uregulowana. W przeciwnym wypadku przesyłka zwrotna jest dla Państwa bezpłatna. Rzeczy, które nie nadają się do odesłania w paczce, zostaną u Państwa odebrane. Zobowiązania do zwrotu płatności muszą zostać uregulowane w przeciągu 30 dni. Termin rozpoczyna się w momencie odesłania oświadczenia o odstąpienia od umowy lub rzeczy, dla nas w momencie jej przyjęcia.
Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy