Wskazówki montażowe

Maksymalnie 48 godziny przed planowanym montażem potrzebujemy przynajmniej 1 zdjęcie z miejsca montażu drogą mailową,  jak również  przyporządkowanie powierzchni montażu (trawa, popiół, asfalt, kostka brukowa, żwir, itp.). Jeżeli w dniu montażu  stwierdzimy na miejscu inną powierzchnię niż ta, która została podana,  zostanie wystawiona faktura na powstałe w ten sposób koszty (np. 2 dojazd, koszty pracowników, etc.)!

Zabepieczenie placu budowy przez tymczasowe ogordzenie budowlane  musi zostać wykonane przez zleceniodawcę.  Plac budowy musi być zabezpieczony min. 24h po zakończeniu prac montażowych.

W przypadku montażu w asfalcie, betonie i kostce brukowej, potrzebujemy podłączenie do prądu w odległości max. 50m do danego miejsca montażu.

Śruby do  przymocowania bramek na orlikach /stalowych ścianek do piłki nożnej/etc. w danym gruncie, muszą zostać sprawdzone minimum 24 godziny, najpóźniej 48 godziny po montażu i ewentalnie dokręcone. Dopiero po sprawdzeniu właciwego przymocowania śrub i po odczekaniu łącznie 48 godzin po montażu, orliki/ stalowe ścianki do piłki nożnej mogą zostać oddane do użytku!

W przypadku, jeżeli nastąpi to wcześniej i bramki na orlikach /stalowe ścianki do piłki nożnej nie będą mieć pewnego oparcia (będą się ruszać), BEPA-FABRYKA BRAMEK nie przejmie żadnej odpowiedzialności w tym przypadku! Darmowa naprawa w ten sposób powstałych uszkodzeń jest wykluczona!

Sposób postępowania w zimnych porach roku

 

Montażu można dokonać tylko na powierzchni, na której nie ma mrozu! Proszę nas pinformować (max. 24h godziny przed planowanym montażem), czy nie ma przymrozku/szronu.

W przypadku montażu tulejek gruntowych przez BEPA-FABRYKĘ BRAMEK, wszelkiego rodzaju urządzenia sportowe (bramki do piłki nożnej, bramki do futbolu amerykańskiego, zestawy do gry w koszykówkę etc.) mogą być zastosowane najwcześniej 60 godziny po montażu tulejek gruntowych. Oddanie do użytku bramek/zestawów do gry w koszykówkę następuje przez zleceniodawcę, nie przez BEPA-FABRYKĘ BRAMEK ! W przypadku, jeżeli nastąpi to wcześniej i bramki na tulejki gruntowe/bramki do piłki nożnej nie będą mieć pewnego oparcia (będą się ruszać), BEPA-FABRYKA BRAMEK nie przejmie żadnej odpowiedzialności w tym przypadku! Darmowa naprawa w ten sposób powstałych uszkodzeń jest wykluczona!

WSZELKIEGO RODZAJU ŚRUBY NALEŻY DOKRĘCIĆ PO 3 MIESIĘCACH OD MONTAŻU. W PRZYPADKU NADMIERNEGO OBCIĄŻENIA CZAS TEN POWINIEN ZOSTAĆ SKRÒCONY.